Uncategorized

30 DAYS – SQUAT CHALLENGE

Härrom dagen var jag och tränade med Apotek Hjärtat (Jag var helt slut som ni ser ovan). Har fått ta del utav ett par rejäla utmaningar som de kommer skriva om under den här veckan på deras Instagram @apotekhjartat. Så varför inte dela med mig till er läsare! Tillsammans kanske vi kan forma baken till Beach 2014 haha! Alla knep är ju välkomna!

Citerar:
 
Så här gör du en Squat/Benböj:

Stå med fötterna höftbrett isär. Placera tårna så att de pekar åt exakt samma håll som knäna när du böjer benen (rakt fram eller 1 cm roterande utåt). Spänn magmusklerna för magstöd genom hela övningen. Sitt ned bakåt, precis som när du sätter dig ned på en stol. Bromsa med Ben- och rumpmuskler när du sitter bak. Tryck ifrån med rumpmusklerna explosivt för att komma upp igen.”

Kommentera gärna om du kommer testa!! I will!

/The other day I went training with Pharmacy “Apotek Hjärtat” and I then got a few real challenges that they will write about in this week on their Instagram @@apotekhjartat.  So why not share them with you readers as well! Together maybe we can shape our butts to Beach 2014 haha! All tricks are of course welcome!

Quote:
 
To make a Squat / leg curl:

Stand with feet hip-width apart. Place your toes so that they point in exactly the same direction as the knees when you bend your legs (straight or 1 cm rotating outward). Tighten your abdominal muscles for chest support through the entire exercise. Sit down backwards, just like when you sit down on a chair. Braking with your legs and “but muscles” when you sit back. Push off with your “but muscles” explosive to get up again.”

Please comment if you will try! I will!

Lämna en kommentar

MINA FAVORITER JUST NU